UFA Slot

Aerobic (แอโรบิค) กับ Anaerobic (แอนแอโรบิค) ออกกำลังกายแบบไหนลดไขมันได้ดีที่สุด

Aerobic (แอโรบิค) กับ Anaerobic (แอนแอโรบิค) ออกกำลังกายแบบไหนลดไขมันได้ดีที่สุด

การออกกำลังกายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดหรือเล่นกีฬาประเภทไหนก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราทั้งนั้น หนึ่งในประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มักเป็นเหตุผลหลักของใครหลายคนก็คือ ช่วยลดไขมัน การออกกำลังสามารถช่วยลดไขมันในร่างกายได้ แต่ก็มักจะมีคำถามตามมาอีกว่า แล้วต้องออกกำลังกายแบบไหนถึงจะเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุด?

ก่อนตอบคำถาม เรามาทำความรู้จักประเภทของการออกกำลังกายกันก่อน!

การออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ Aerobic และ Anaerobic

-Aerobic (แอโรบิค) คือ การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญไขมันให้แปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแก่ร่างกาย ลักษณะการออกกำลังกายจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่อาศัยความต่อเนื่องของเวลา เน้นความทนทาน (endurance) เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 25 นาที เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค

-Anaerobic (แอนแอโรบิค) คือ การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนมาช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งพลังงานที่ถูกเผาผลาญด้วย Anaerobic จะเป็นพลังงานสะสมที่ร่างกายเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อ (Glycogen) เป็นการออกกำลังกายในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การเล่นเวท (weight training) หรือ Strength training

UFA Slot

แล้วออกกำลังกายประเภทไหนดีที่สุดสำหรับการเผาผลาญไขมัน ?

ในความเป็นจริงการออกกำลังกายทั้งสองประเภทช่วยลดไขมันได้ทั้งคู่ แต่จุดที่แตกต่างกันคือ ระดับความเข้มข้น (intensity level) การออกกำลังกายประเภทแอโรบิคมีระดับความเข้มข้นปานกลาง ส่วนการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิคเน้นไปที่ความแข็งแรงมากกว่า และร่างกายไม่สามารถอดทนทำได้เป็นเวลานานๆ ดังนั้น แอนแอโรบิคจึงมักถูกนำไปใช้ในช่วงที่เป็นวันพักของการฝึกซ้อม (rest day)

Aerobic Exercise (การออกกำลังกายแบบแอโรบิค)

American College of Sports Medicine (ACSM) แนะนำให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายในระดับความเข้มข้นปานกลางแบบแอโรบิคเป็นเวลา 150 นาทีต่อสัปดาห์ อาจแบ่งย่อยเป็นออกกำลังกายวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ วิธีวัดระดับความเข้มข้นง่ายๆที่สามารถทำได้ คือการทำ Talk Test ระดับความเข้มข้นที่พอดีกับร่างกาย คือระดับที่เรายังสามารถพูดคุยกับคนอื่นไปด้วยได้ในขณะกำลังออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ได้แก่ การว่ายน้ำ การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน ทั้งหมดคือไตรกีฬานั่นเองเมื่อเริ่มออกกำลังกาย ร่างกายจะยังไม่ได้นำไขมันไปใช้เป็นพลังงาน เมื่อออกกำลังกายนานขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ร่างกายจึงจะเริ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานการออกกำลังกายแบบแอโรบิคนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม และมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดไขมันด้วย เพราะไขมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักที่จะถูกดึงไปใช้เมื่อเราออกกำลังกายในระดับความเข้มข้นต่ำ


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ kameoka-jc.net อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

 

Releated